Корпоративтік құжаттар

Құрылтай құжаттары

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Жарғысы

«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ Жарғысы

«Павлодарские тепловые сети» ЖШС Жарғысы

«Павлодарэнергосбыт» ЖШС Жарғысы

Басқа құжаттар

Политика в области интегрированной системы менеджмента АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

Политика в области Системы менеджмента качества ТОО «Павлодарэнергосбыт»

Политика в области интегрированной системы менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобының кәсіпорындарын ішкі бақылау жүйесі саласындағы саясат

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тобы кәсіпорындарының тәуекелдерін басқару саясаты

«Эксперт РА Казахстан» рейтингілік агенттігінің «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ несиені өтеу қабілеті рейтингін және оның облигацияларының сенімділігі рейтингін беру туралы қорытындысы

«Эксперт РА Казахстан» рейтингілік агенттігінің «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ несиені өтеу қабілеті рейтингін және оның облигацияларының сенімділігі рейтингін беру туралы есебі

«Эксперт РА Казахстан» рейтингілік агенттігінің «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ облигациялық қарызының сенімділігі рейтингін беру туралы куәлігі