Кадрлық саясат

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Павлодар облысының ірі жұмыс берушілерінің бірі болып отыр. Қазіргі уақытта Компанияның кәсіпорындарында 5 200-ден астам адам жұмыс істейді. Кадрлық әлеуетті оңтайлы түрде іске асыру үшін Компанияда бірыңғай корпоративтік мәдениетті нығайтуға, қызметкерлерді тиімді түрде ынталандыруға және олардың кәсіптілігін дамытуға бағытталған бағдарламалар іске асырылуда.

Кадрлық резерв

Еңбек әлеуетін толықтыру мақсатында «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-да кадрлық резерв жасалған. 2011 жылдың қорытындылары бойынша Компанияға 367 маман мен жұмысшы жұмысқа тұрғызылды. Өндірістік тәжірибе кезеңінде өздерін жақсы жақтан көрсете білген жоғарғы оқу орындарының түлектері де кадрлық резервке кіргізілуі мүмкін.


 

Қызметкерлерді оқыту және дамыту

Компанияның әр қызметкері өз кәсіптілігінің деңгейін арттыру және ішкі қабілеттерін дамыту мақсатында корпоративтік оқыту жүйесіне қатыстырылады. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның корпоративтік оқыту жүйесінің негізгі міндеттері мыналар:

 • Компанияның қызметкерлерін профильдік даярлықтан, қайта даярлаудан өткізу және біліктілігін арттыру; 
 • Компания қызметкерлерінің маңызды кәсіби және жеке қасиеттерін дамыту;
 • Компанияның қызметкерлерін даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру мақсатында оқу орындарымен өзара әрекет ету жұмыстарын ұйымдастыру;
 • Компания қызметкерлерінің машықтануын ұйымдастыру және жоспарлау.

Қызметкерлердің кәсіптік білімін үздіксіз арттыру үшін 2004 жылы кәсіпорында Оқу орталығы құрылды,ол қызметкерлерді даярлау және қайта даярлау, біліктілігін арттыру жұмыстарын жүргізеді. Оқу орталығының әдістемелік және техникалық базасы үнемі ұлғайтылып, жетілдіріліп отырады. Өткен жылы 2 400-ден астам адам оқытылды, олардың ішінде 500-дей маман біліктілігін арттырса, 300 адам жаңа мамандықты меңгерді.

Басқару кадрлеріне арналған арнайы бағдарламалар қолданылады, олар бойынша басшылар біліктілікті арттыруға бағытталған түрлі курстардан, тақырыптық семинарлардан өтеді.

 

 

Жас мамандар

Жас мамандарды тарту үшін «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»АҚ Павлодар қаласының оқу орындарымен, атап айтқанда С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетімен, Павлодар мемлекеттік университетінің жанындағы колледжбен, Инновациялы Еуразия университетімен жұмыс істейді. Компания түлектерге арналып ұйымдастырылатын вакансиялар жәрмеңкелеріне қатысады.

Студенттер мен жас мамандар «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның кәсіпорындарында өндірістік тәжірибеден өтеді.

Қызметкерлерді ынталандыру

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның кадрлық саясат саласындағы басты міндеттерінің бірі – Қоғамның кадрлық әлеуетін сақтау, толықтыру және дамыту.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның барлық кәсіпорындарында еңбектің сапасын арттыруға серпін беретін материалдық және моральдық ынталандыру жүйесі (сыйлықақылар, әлеуметтік төлемдер, құрмет мақтау қағаздары, т.б.) кеңінен пайдаланылады.

«PROFENERGY»

Одним из направлений кадровой политики АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» является развитие взаимоотношений со студентами высших учебных заведений Казахстана. В 2015 году на уровне АО «ЦАЭК» дан старт проекту «PROFENERGY», в рамках которого стартовала программа по системе поддержки молодых специалистов и привлечению выпускников учебных заведений на ключевые/критичные профессии предприятий, развитие и повышение образовательного уровня персонала, удержание ключевых работников. Проект «PROFENERGY» предусматривает множество преимуществ для учащихся и выпускников учебных заведений. 

На предприятиях группы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» программа по системе поддержки молодых специалистов и повышению образовательного уровня персонала утверждена в 2015 году.

Данная программа предусматривает следующие мероприятия, направленные на студентов:

 • совершенствование учебных программ;
 • организация практики, экскурсий, встреч;
 • временное трудоустройство на каникулярный период;
 • конкурс проектов;
 • присуждение именной стипендии;
 • участие в экзаменационных комиссиях;
 • оплата производственной и преддипломной практики.

Мероприятия в рамках данной программы, направленные на молодых специалистов, уже работающих на предприятиях Компании, предусматривают:

 • оплату учебного отпуска;
 • предоставление беспроцентной ссуды для оплаты обучения;
 • бонус в связи с успешным окончанием учебного заведения.

В Компании прослеживается тенденция увеличения доли персонала с техническим профессиональным образованием. Программа по системе поддержки молодых специалистов и повышению образовательного уровня персонала Компании в рамках проекта «PROFENERGY» позволяет реализовывать государственную политику по подготовке технических кадров.

В 2016 году проведено 93 экскурсии на производственных объектах; 192 студента прошли производственную и преддипломную практику, в том числе оплачиваемую практику прошли 2 человека. 6 студентов были трудоустроены в летний период.

В рамках проекта «PROFENERGY» в феврале 2016 года заключены трехсторонние договоры о социальном партнерстве между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Палатой предпринимателей Павлодарской области и 5 учебными заведениями городов Павлодар и Экибастуз.

Вакансиялар

На этой странице публикуются открытые вакансии группы предприятий «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

Вакансии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Вакансии АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

Вакансии ТОО «Павлодарские тепловые сети»

Вакансии ТОО «Павлодарэнергосбыт»

Вакансии ТОО «Экибастузтеплоэнерго»


Если на текущий момент свободных вакансий нет, Вы можете отправить свое резюме в целях включения Вашей кандидатуры в банк вакансий Компании. В письме просим Вас указывать название текущей или потенциальной вакансии, а также рекомендуем использовать нашу Анкету соискателя.

Управление по работе с персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:
Телефон: +7 (7182) 39-97-95

 
Студенттерге арналған бағдарлама

Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының студенттерімен өзара қарым-қатынастарды дамыту «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның кадрлық саясаты бағыттарының бірі болып табылады. Компанияның кәсіпорындарында студенттер өндірістік тәжірибеден өтіп, мамандығының тәжірибелік дағдыларын меңгере алады.

Студенттер Павлодар облысының жоғарғы оқу орындарында жыл сайын өткізілетін «Студент күні» кезінде кәсіпорындағы мансап мүмкіндіктері туралы толық ақпаратты біле алады, сондай-ақ өздерін қызықтыратын сұрақтар қоя алады.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ жылына бірнеше рет Ашық есік күнін өткізеді, мұндай күндері студенттер Компанияның кәсіпорындарына келіп көру, өндіріс үрдісімен және пайдаланылатын жабдықтармен танысу, өндіріс, электр және жылу қуатын таратып бөлу салаларының кәсіби мамандарымен сөйлесу мүмкіндігіне ие болады.