Қаржылық есеп-қисап

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ының 2022 жылдағы шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабы
Консолидированная финансовая отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2021 год
Консолидированная финансовая отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2020 год
Консолидированная финансовая отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2019 год
Консолидированная финансовая отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 год
Консолидированная финансовая отчетность АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2017 год
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ының 2016 жылдағы шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабы
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ының 2015 жылдағы шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабы
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ының 2014 жылдағы шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабы
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ының 2013 жылдағы шоғырландырылған қаржылық есеп-қисабы