Құқықтық сұрақтар

Об отмене дифференцированных тарифов по зонам суток

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 309 «Об утверждении Правил купли-продажи электроэнергии от нетто-потребителей» (также сами Правила)

Правила пользования электрической энергией

Об утверждении Правил пользования тепловой энергией

Правила предоставления коммунальных услуг

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (ерекше бөлім). 4-ші бөлім, 25-тарау, параграф 5

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 541-IV Заңы (2013.03.07. берілген өзгерістермен)

Тәулік зоналары бойынша және (немесе) оны жеке тұлғалардың тұтыну көлеміне қарай электр энергиясына арналған тарифтерді энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың саралау Ережелері (Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу Агенттігі Төрағасының 2009 жылғы 20 ақпандағы № 57-НҚ Бұйрығымен бекітілген, 2013.26.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)